முத்தமிழ் வேந்தன்
முத்தமிழ் வேந்தன்
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Show   Total: 2 items
Date Subject Count Location
தாங்கள் மொழி பெயர்த்திருக்கும் முதல் பர்வத்தை மதுரை நூலகத் திட்டத்திற்கு அளித்திடலாமே. 4 replies ஆலோசனைகள்
பீஷ்மர் செய்தது நம்பிக்கை துரோகமா இல்லையா? 9 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்