சதீஷ் சண்முகம்
சதீஷ் சண்முகம்
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Show   Total: 12 items
Date Subject Count Location
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சபையின் நடுவே திரௌபதியின் துகிலுரிப்பு உண்மைதானா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சபையின் நடுவே திரௌபதியின் துகிலுரிப்பு உண்மைதானா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சபையின் நடுவே திரௌபதியின் துகிலுரிப்பு உண்மைதானா? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கர்ணன் சாபம் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அஸ்வத்தாமன் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அஸ்வத்தாமன் 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
அஸ்வத்தாமன் 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மகாபாரத நிகழ்வு 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
மகாபாரத நிகழ்வு 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்