திருவாழ்மார்பன்
திருவாழ்மார்பன்
Registered:
Groups: Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
12
Show   Total: 25 items
Date Subject Count Location
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 6 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அரவான் பிறப்பு - சில சந்தேகங்கள் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அரவான் பிறப்பு - சில சந்தேகங்கள் 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அரவான் பிறப்பு - சில சந்தேகங்கள் 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
விவாத மேடையை கைபேசியில் காணமுடியவில்லை 1 reply கடிதங்கள்
Re: மஹாபாரதத்தில் நம்பிக்கை துரோகம் – திருதராஷ்டிரன் செய்த துரோகம் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சுதர்சனம் 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
மஹாபாரதத்தில் நம்பிக்கை துரோகம் – திருதராஷ்டிரன் செய்த துரோகம் 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வாலி மற்றும் கர்ணனின் மரணங்கள் ஓர் ஒப்பீடு! 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வாலி மற்றும் கர்ணனின் மரணங்கள் ஓர் ஒப்பீடு! 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வாலி மற்றும் கர்ணனின் மரணங்கள் ஓர் ஒப்பீடு! 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: எது சிறந்த இதிகாசம்? இராமாயணமா? மஹாபாரதமா? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: எது சிறந்த இதிகாசம்? இராமாயணமா? மஹாபாரதமா? 6 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
எது சிறந்த இதிகாசம்? இராமாயணமா? மஹாபாரதமா? 9 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி அவமானப்படுத்தப்பட்ட போது கண்ணன் ஏன் வரவில்லை? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி அவமானப்படுத்தப்பட்ட போது கண்ணன் ஏன் வரவில்லை? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
12