தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
12345 ... 11
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: Re:NALA 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: Re:NALA 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: BIG Question 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பரசுராமரிடம் கர்ணன் பெற்ற சாபம் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தது கர்ணனா ? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
மஹாபாரதக் கால அட்டவணை - 3 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: Slain of Dhronacharyar 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 5 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 7 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 11 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 12 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: மஹா விஷ்ணு அவதாரம்.. 13 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி ஸ்வயம்வர போட்டியில் கர்ணன் நிஜமாகவே வென்றானா? 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கர்ணனின் பிறப்பு இரகசியம்.. 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: தர்மன் தன் மனைவியை சூதாட்ட போட்டிக்கு பந்தயப் பொருளாய் அறிவித்தர்? இது தர்மமா????? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
12345 ... 11