தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 67891011
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: aram kalathil draupadi unaku manaivi aval endru krishnan karnanitam uraipathu evaru sathiyapadum 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: draupadi matrum duriyanin manavi banumathi 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: திரௌபதி அவமானப்படுத்தப்பட்ட போது கண்ணன் ஏன் வரவில்லை? 4 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: bishmar etharkaka ambu padukkaiyil vilnthar 6 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: draupadi matrum duriyanin manavi banumathi 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
பந்தயப்பொருள்! 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 5 replies ஆலோசனைகள்
Re: யாருக்கு அதிக மண்ணாசை? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
யாருக்கு அதிக மண்ணாசை? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
பரசுராமர் - கர்ணன் 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
அங்க நாடு!!! 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 7 replies ஆலோசனைகள்
Re: kandhari sabam to lord krishna 8 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 9 replies ஆலோசனைகள்
Re: kandhari sabam to lord krishna 9 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பாண்டவர்கள் அஞ்ஞான வாசம் முடியும் முன்னறே காணப்பட்டார்களா? 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: கிருஷ்ணன் -ஜாரசந்தன் போர் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: நகுஷனும் இந்திரனும் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 11 replies ஆலோசனைகள்
புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 57 replies ஆலோசனைகள்
1 ... 67891011