தாமரை
தாமரை
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
1 ... 3456789 ... 11
Show   Total: 212 items
Date Subject Count Location
Re: பேசிய மொழி என்ன? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: ஐவரின் பத்தினி திரௌபதி 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பேசிய மொழி என்ன? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: ஐவரின் பத்தினி திரௌபதி 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: சபையின் நடுவே திரௌபதியின் துகிலுரிப்பு உண்மைதானா? 7 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: அபிமன்யு 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 25 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்தது கர்ணனா ? 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: இந்திரன் கர்ணனின் கவச குண்டலங்களை யாசித்து பெற்றது ஏன் ? 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: kandhari sabam to lord krishna 2 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: bishmar etharkaka ambu padukkaiyil vilnthar 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: பட்டத்திற்குரியவன் துரியோதனன்தானே? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: வஞ்சகன்--கண்ணனா, கர்ணனா? 33 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: இந்திரன் கர்ணனின் கவச குண்டலங்களை யாசித்து பெற்றது ஏன் ? 3 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
58 நாட்கள் 0 replies முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 4 replies ஆலோசனைகள்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 10 replies ஆலோசனைகள்
விவாத மேடையில் சம்பந்தமில்லா திரிகள் 2 replies ஆலோசனைகள்
Re: அரக்கு மாளிகையிலிருந்து பாண்டவர்கள் தப்பித்தல் 1 reply முழு மஹாபாரதம் விவாதம்
Re: புத்தக திருத்த ஆலோசனைகள். 14 replies ஆலோசனைகள்
1 ... 3456789 ... 11