Reply – Re: விதி
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: விதி
— by கார்த்திக் கார்த்திக்
ஐயா தங்களுடைய விளக்கத்திற்கு நன்றி. இருப்பினும் சில இடங்களில் புரியவில்லை. கண்ணன் சில இடங்களில் விதியை அதன் போக்கில் விட்டு விடுவதும் , சில இடங்களில் விதியை மாற்ற்றுவதும் குழப்பமாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு , போரில் பாண்டவர் வெல்வதற்காக பல விதிகளை மாற்றுகிறார். அனால் உப பாண்டவர்கள் கொலை செய்ய படும்போது விதியின் போக்கில் விட்டு விடுகிறார். ஏன்? எதற்காக உபபாண்டவர்களை காப்பாற்ற முயற்சிக்கவில்லை? அவர்களின் விதிப்படி விட்டுவிடுகிறார்?