Reply – Re: சகுனி
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: சகுனி
— by NANDHA NANDHA
பீஷ்மர் காந்தாரிய கவர அஹ கந்தர தேசம் மெது படை எடுத்து பொன்னது சரியாய் அஹ.சகுனி தன சகோதரி நெலமைய கண்டு கோவப்பட்டு வது தவறா அஹ