Reply – Re: கிருஷ்ணரின் வாரிசுகள்
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: கிருஷ்ணரின் வாரிசுகள்
— by தாமரை தாமரை
வாரிசு அரசியலே வேணாம்னு கிருஷ்ணர் நமக்கு போதனை செஞ்சதா நீங்கள் ஏன் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது?