Reply – Re: draupadi matrum duriyanin manavi banumathi
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: draupadi matrum duriyanin manavi banumathi
— by sasikala sasikala
mikka nanri. anal kantharvarkaludanana poril thuriyan sirai pidika pattu karnan pura muthukitan apoluthu thuriyan manavi than pandavarkalidam tan kanavanai kapatrumaru vinavinala allathu padavarkal avarkave thuriyanai kapatrinarkala.