Reply – அக்னிக்காக அர்ஜுனன் காந்தவ வனத்தை எரித்தது சரியா ??
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
அக்னிக்காக அர்ஜுனன் காந்தவ வனத்தை எரித்தது சரியா ??
— by நலமாஹராஜன் நலமாஹராஜன்
அக்னியின் வேண்டுகொளின்படி அர்ஜுனன் ஒரு முழு வனத்தோடு அதில் இருக்கும் மிருகங்களையும் எரித்தது சரியா? காந்தவ வனம் பாண்டவர்களின் பாதுகாப்பில் உள்ள வனம் அல்லவா, அதில் இருக்கும் மிருகங்களை இன்னொருவருக்காக எரிப்பது நியாம்தானா?