Reply – பரசுராமர் - கர்ணன்
Your Name
Subject
Message
=
Change code image
or Cancel
In Reply To
பரசுராமர் - கர்ணன்
— by தாமரை தாமரை
கர்ணன் பிறவியிலேயே கவச குண்டலங்களுடன் பிறந்தவன்.

அப்படி கவசம் ஒட்டிப் பிறந்த கர்ணன் பரசுராமரிடம் பயிலச் சென்றபோது கவசத்துடன் சென்றிருக்க வேண்டும். வேறு வழி இல்லை.

கவச குண்டலங்களுடன் கர்ணனைக் கண்ட பரசுராமருக்கு அவன் ஷத்ரியன் அல்ல என ஏன் தோன்றியது?