Reply – அங்க நாடு!!!
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
அங்க நாடு!!!
— by தாமரை தாமரை
அங்க நாடு துரியோதனனால் கர்ணனுக்கு அளிக்கப்பட்டது.

அங்க நாட்டுக்கு துரியோதனன் எப்படி அதிபதி ஆனான்? அவன் எவர் அனுமதியுமின்றி எப்படி அதை கர்ணனுக்கு வழங்க முடிந்தது?

இது பற்றிய தகவல்களை எங்காவது பார்த்திருக்கிறீர்களா?