Reply – பேசிய மொழி என்ன?
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
பேசிய மொழி என்ன?
— by வெண்ணிலா வெண்ணிலா
"மஹாபாரதம் நிகழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள் பேசிய மொழி என்ன?" என்று அறிய விரும்புகிறேன்.