Reply – Re: ஐவரின் பத்தினி திரௌபதி
Your Name
Subject
Message
=
Change code image
or Cancel
In Reply To
Re: ஐவரின் பத்தினி திரௌபதி
— by R.MANIKKAVEL R.MANIKKAVEL
ஓம் ஸ்ரீமுருகன் துணை

அன்னை பாஞ்சாலியின் மனித நிலை, தெய்வீக நிலை, பதிபக்தி, இறைபக்தி ஆகிய வற்றை அழகாக விளக்கியது. உங்களின் “ஐவர் பத்தினி பாஞ்சாலி” கட்டுரை. வெளியிட்ட அனைவருக்கும். கட்டுரை ஆசிரியர்  திருமதி.கீதா கோவிந்த தாஸி அம்மாள். அவர்களுக்கும் நன்றி பலப்பல

வாழ்க வளமுடன்