Reply – பகவான் பரசுராமரின் தந்தை யார்?
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
பகவான் பரசுராமரின் தந்தை யார்?
— by Rajesh Rajesh
ஐயா,
ஆதிபர்வம் பகுதி 134‍இல் பரசுராமரின் தந்தை ப்ருகு முனிவரென்ரு குறிபிட்டூ உள்ளீர்கள். ஆனால், ஜமதக்னி முனிவரின் மகனலவா அவர்?

ஜமதக்னி ‍‍‍-> பரசுராமர்(மகன்)
ரிஷிகர் ‍-> ஜமதக்னி(மகன்)
ரிஷிகர் ‍‍-> விசுவமித்ரர்(மைத்துனர்)
சுகர் ‍->  ரிஷிகர்