Reply – Re: ஒரு சந்தேகம்
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: ஒரு சந்தேகம்
— by R.MANIKKAVEL R.MANIKKAVEL
சில புழுக்கள் கொல்லப் படும் போது நீல நிற திரவத்தை இரத்தம் போல் வடிக்கும் (நீ பொழு ஆவாய் என்று சபிக்க இப்படி குறி இருக்கலாம் )