Reply – Re: வாழ்த்துப் பா
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: வாழ்த்துப் பா
— by Arul Selva Perarasan Arul Selva Perarasan
திரு.M.சங்கர் அவர்களின் பின்னூட்டம் TSCU வகை எழுத்துருவில் இருப்பதால் பல பேருக்குத் தெரியாது என்பதால், அதை Unicode- மாற்றி கீழே அளிக்கிறேன்.

***************************************
ஒரு இளைஞர் தங்களுக்கு இயற்றிய வாழ்த்துப்பாவை இன்றுதான் படித்தேன். உண்மையில் அந்த வாழ்த்துப்பா ஒரு சரியான நபருக்கு, சரியான நேரத்தில் வடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வள்ளுவரே மறுபிறவி எடுத்து தங்களை வாழ்த்தியதாக உணர்கிறேன். உங்கள் முயற்சி வெற்றியடைய எனது வாழ்த்துக்கள். தமிழ் வள்ளுவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். இறைவன் என்றும் உங்களோடு இருப்பாராக

****************************************

மேற்கண்டவை திரு.M.சங்கர் அவர்கள் எழுதியது.


On Mon, Oct 28, 2013 at 9:44 PM, M.Shankar [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்] <[hidden email]> wrote:
´Õ þ¨Ç»ý ¾í¸ÙìÌ þÂüȢ šúòÐôÀ¡¨Å þýÚ ¾¡ý ÀÊò§¾ý. ¯ñ¨Á¢ø «ó¾ Å¡úòÐôÀ¡ ´Õ º¡¢Â¡É ¿ÀÕìÌ, º¡¢Â¡É §¿Ãò¾¢ø ÅÊì¸ôÀðÊÕ츢ÈÐ. «ó¾ ÅûÙŧà ÁÚ À¢ÈÅ¢ ±ÎòÐ ¾í¸¨Ç Å¡úò¾¢Â¾¡¸ ¯½÷¸¢§Èý. ¯í¸û ÓÂüº¢ ¦ÅüȢ¨¼Â ±ÉÐ Å¡úòÐì¸û. ¾Á¢ú ÅûÙÅÕìÌõ ±ÉÐ Å¡úòÐì¸û. þ¨ÈÅý ±ýÚõ ¯í¸§Ç¡Î þÕôÀ¡Ã¡¸!  

(Font - SaiIndira)


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp75p127.html
To start a new topic under கடிதங்கள், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML