மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா?

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா?

இரா. சேர்மன்
மகா பாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா? கௌரவர்கள் இருந்தது கேரளாவா? இஸ்லாமியர்கள் போரில் தோற்ற கௌரவர்களா?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா?

Arul Selva Perarasan
Administrator
ஹ... ஹ... ஹா... இது போன்ற ஊகத்திற்கான அடிப்படை என்ன?

On 10-Oct-2017 3:50 pm, "இரா. சேர்மன் [via முழு மஹாபாரதம் விவாதம்]" <[hidden email]> wrote:
மகா பாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா? கௌரவர்கள் இருந்தது கேரளாவா? இஸ்லாமியர்கள் போரில் தோற்ற கௌரவர்களா?


If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://x.2334454.n4.nabble.com/-tp874.html
To start a new topic under முழு மஹாபாரதம் விவாதம், email [hidden email]
To unsubscribe from முழு மஹாபாரதம் விவாதம், click here.
NAML
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா?

இரா. சேர்மன்
சமீபத்தில் யூ டியூபில் கண்ட வீடியோவே. அது ஒரு முழுமையான ஆய்வு. கௌரவர்க்கான கோவில்கள் கேரளத்தில் இருப்பது. கண்ணன் ஆயர் குலத்தவன் யாதவ குலம் அல்ல. சந்திர குலம் , சூரிய குலம் அதற்கான விளக்கம்.

மகாபாரதம் நடந்தது தமிழகத்தில் எனும் தலைப்பில் வீடியோக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது தமிழ் சிந்தனையாளர் பேரவை எனும் சானலில் உள்ளது. இதில் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் பெரிதும் ஏற்புடையவையே

வீடியோக்களை முழுமையாக கண்டு விளக்கவும்.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: மகாபாரதம் நடந்தது தென் இந்தியாவா?

தாமரை
Administrator
அந்த இசுலாமிய ஆராய்ட்சியை நானும் கண்டிருக்கிறேன். மகா மேதை என்பதே மொகம்மது என மாறியதாகவும், கௌரவர்களே குறவர்கள் என அழைக்கப்படுவதாகவும். அதில் பல வார்த்தை விளையாட்டுக்கள் உண்டு.

அல் - இல் எனப் பிரித்து குளிர் பிரதேசத்தில் வசித்தவர்கள் ஒளியையும், பாலையில் வசித்தவர்கள் அல் எனப்படும் இரவையும் வணங்கினர். அல்லா என்ற பெயர் அல் என்ற வார்த்தையில் இருந்து பிறந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் பல உண்டு.

இது தென்னிந்தியா வட இந்தியா என்ற புவியியல் வேறுபாட்டைக் குறிப்பதல்ல. இது என்ன மனித இனம் என்ற உயிரியல் வேறுபாட்டைப் பற்றியதாகும்.

முக்கியமாய் மறந்து போன பல விஷயங்கள் அதில் உண்டு.

1. கௌரவர்கள் என்றால் அது பாண்டவர்களையுமே சேர்த்துதான் குறிக்கும்.
2. கதை மாந்தர்களின் பெயர்கள் ஒன்றிற்கும் வேர்ச்சொல்லாக தமிழ்பெயர் இல்லை.
3. கதையில் புவியியல் வெகுவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி சொல்லப்படும் இடங்கள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ சரியாகவே உள்ளன.


சுவாரஸ்யத்திற்காக பல இதுபோன்ற ஆய்வுகளைக் கற்கலாம். ஆனால், ஆதாரங்களில்லாமல் நம்ப முடியாது.